Veřejná zakázka: Model hradu Rožnova a model města a zámku Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 20
Systémové číslo: P19V00000017
Datum zahájení: 20.08.2019
Nabídku podat do: 09.09.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Model hradu Rožnova a model města a zámku Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla: „Model hradu Rožnova a model města a zámku Valašské Meziříčí“, a to tak, jak je uvedeno v Technickém popisu modelů a za podmínek specifikovaných ve smlouvě, které jsou přílohou této výzvy.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven výzvou k podání nabídek, včetně všech příloh.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je dán následovně:
- Dodavatel pro části I. a II. provede zejména:

Část I. – Model hradu Rožnova
- zajistí vlastním nákladem veškeré nezbytné kartografické podklady, plánovou dokumentaci i návrhy vědeckých rekonstrukcích pro provedení modelů,
- zajistí zpracování návrhu rekonstrukce objektu včetně všech nezbytných detailů ve formě nákresů,
- vytvoří trojrozměrný model hradu Rožnova (před rokem 1538) dle zadání určeného v Technickém popisu modelů,
- vymodeluje přilehlý terén odpovídající skutečnému stavu,
- zajistí, že provedení modelu bude vícebarevné,
- bude průběžně konzultovat s objednatelem přípravu nákresů a provedení samotného modelu
- zajistí dopravu a předání modelu na místě plnění.

Část II. – Model města a zámku Valašské Meziříčí v renesančním období
- zajistí vlastním nákladem veškeré nezbytné kartografické podklady, plánovou dokumentaci i návrhy vědeckých rekonstrukcích pro provedení modelů,
- zajistí zpracování návrhu rekonstrukce objektu včetně všech nezbytných detailů ve formě nákresů,
- vytvoří trojrozměrný model města a zámku Valašské Meziříčí (z poč. 18. stol) dle zadání určeného v Technickém popisu modelů (včetně stromů v zahradách),
- vymodeluje přilehlý terén odpovídající skutečnému stavu,
- zajistí, že provedení modelu bude vícebarevné,
- bude průběžně konzultovat s objednatelem přípravu nákresů a provedení samotného modelu
- zajistí dopravu a předání modelu na místě plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (200.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí, nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků