Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Město Valašské Meziříčí [IČO: 00304387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.09.2021 11:29:18
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Viz příloha


Přílohy
- ValMez_Nemocnice koncese_Vysvetleni ZD_210924.pdf (311.69 KB)