Veřejné zakázky města Valašského Meziříčí

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Město Valašské Meziříčí
IČO: 00304387
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665
Předchozí profil(y) zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00304387

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Sociální zařízení na dopravním hřišti, Valašské Meziříčí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2022 04.02.2022 10:00
Monitoring skládkových vod a bioplynu na skládce Hrachovec
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 24.01.2022 12:00
Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka
podlimitní Hodnocení 05.11.2021 29.11.2021 10:00
Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí
nadlimitní Hodnocení 04.11.2021 15.12.2021 09:00
Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 21.09.2021 05.11.2021 10:00
Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.09.2021 05.10.2021 10:30
všechny zakázky