Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Město Valašské Meziříčí [IČO: 00304387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.10.2021 14:27:01
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- ValMez_Nemocnice koncese_Vysvetleni ZD 2_211015.pdf (313.29 KB)