Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Velkoplošná oprava místních komunikací
podlimitní Příjem nabídek 21.09.2021 11.10.2021 10:00
Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 05.10.2021 10:30
Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – I.etapa
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2021 04.10.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016