Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022
podlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 19.10.2022 10:00
Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 10.10.2022 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016