Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Nejnižší nabídková cena
Jednotka: Kč bez DPH
Popis:
(nepovinné)
Nabídková cena v Kč bez DPH je tvořena součtem nabídkové ceny za projektovou dokumentaci pro společné povolení, za inženýrskou činnost, projektovou dokumentaci pro provádění stavby + položkový rozpočet a autorský dozor.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět