Zadávací dokumentace

Zadávací řízení: Protipovodňová opatření města Valašské Meziříčí

Informace o dokumentu

Název: Zadávací dokumentace
Popis: Zadávací dokumentace je uveřejněna kompletně na profilu zadavatele https://valasskemezirici.ezak.cz/ mimo části zadávací dokumentace nutné k napojení na systém IVVS ZK, a to v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 36 odst. 8 ZZVZ (Z důvodu ochrany zvlášť citlivé povahy informací. Vzhledem k nutnosti zabezpečení komunikačního protokolu mezi bránou do systému IVVS ZK a VIS serverem.) Neuveřejněná část dokumentace obsahuje podrobný technický popis propojení systému IVVS se systémem VIS. Součástí dokumentu je:
• Popis základních technických charakteristik komunikace mezi systémy IVVS a VIS;
• Seznam požadovaných funkcionalit a služeb;
• Podrobný popis (API) komunikačního protokolu služeb IVVS Zlínského kraje pro komunikaci s Gateway VIS
Vyžádání a vyzvednutí částí zadávací dokumentace neuveřejněných na profilu zadavatele:
Písemnou žádost o poskytnutí neuveřejněné části zadávací dokumentace je možno zaslat na e-mailovou adresu zadavacirizeni@viaconsult.cz. Součástí žádosti musí být „Čestné prohlášení o přijetí opatření dle § 36 odst. 8) zákona č. 134/2016 Sb.“ (Příloha č. 8 ZD) podepsané elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za společnost. Žádáme účastníky, aby do žádosti uvedli rovněž e-mailovou adresu, na kterou mají být neuveřejněné části zadávací dokumentace zaslány. V opačném případě budou neuveřejněné části zadávací dokumentace zaslány na emailovou adresu odesílatele žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.
Zadavatel odešle či předá části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace bude zaslána e-mailem.
Uveřejnění dokumentu na Profilu: 08.11.2021 15:16:16

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP Zadávací dokumentace.zip
Velikost: 5.99 MB
Aktuální verze souboru: 08.11.2021 15:13:20
Otisk MD5: bbf70f0f14ba9ba3e2faa3dadfea371a
Otisk SHA256: 475e7e1905f8705021c4fad9932ed07b37429dbc6fa2e28220db0d91ea037ea7

Historie souboru

Datum Název Popis Typ dokumentu Jméno souboru Velikost
V 08.11.2021 15:13:20 Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace je uveřejněna kompletně na profilu zadavatele https://valasskemezirici.ezak.cz/ mimo části zadávací dokumentace nutné k napojení na systém IVVS ZK, a to v souladu s ustanovením § 96 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 36 odst. 8 ZZVZ (Z důvodu ochrany zvlášť citlivé povahy informací. Vzhledem k nutnosti zabezpečení komunikačního protokolu mezi bránou do systému IVVS ZK a VIS serverem.) Neuveřejněná část dokumentace obsahuje podrobný technický popis propojení systému IVVS se systémem VIS. Součástí dokumentu je:
• Popis základních technických charakteristik komunikace mezi systémy IVVS a VIS;
• Seznam požadovaných funkcionalit a služeb;
• Podrobný popis (API) komunikačního protokolu služeb IVVS Zlínského kraje pro komunikaci s Gateway VIS
Vyžádání a vyzvednutí částí zadávací dokumentace neuveřejněných na profilu zadavatele:
Písemnou žádost o poskytnutí neuveřejněné části zadávací dokumentace je možno zaslat na e-mailovou adresu zadavacirizeni@viaconsult.cz. Součástí žádosti musí být „Čestné prohlášení o přijetí opatření dle § 36 odst. 8) zákona č. 134/2016 Sb.“ (Příloha č. 8 ZD) podepsané elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat za společnost. Žádáme účastníky, aby do žádosti uvedli rovněž e-mailovou adresu, na kterou mají být neuveřejněné části zadávací dokumentace zaslány. V opačném případě budou neuveřejněné části zadávací dokumentace zaslány na emailovou adresu odesílatele žádosti o poskytnutí zadávací dokumentace.
Zadavatel odešle či předá části zadávací dokumentace neuveřejněné na profilu zadavatele dodavateli nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Zadávací dokumentace bude zaslána e-mailem.
zadávací dokumentace - Zadávací dokumentace.zip 5.99 MB