Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: " Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně ", dle projektové dokumentace zpracované společností LZ - PROJEKT plus s.r.o., se sídlem Hranická 271, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 06765734 a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace řeší nově budovaný chodník ve Lhotě u Choryně. Z důvodu terénních nerovností bude budována v některých částech také opěrná zeď. Bude tím zvýšena bezpečnost chodců v této části města. Součástí stavby bude také nová dešťová kanalizace.
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 3. 2022
Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky: nejpozději do 195 kalendářních dnů od zahájení plnění.
Místo plnění: Vsetín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin
a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: „Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně“ a slovy: „NEOTVÍRAT“
Kontakt: Mgr. Janka Gorduličová
e-mail: gordulicova@muvalmez.cz
tel: 571 674 247
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 05.10.2021 10:30
Datum zahájení: 20.09.2021 15:07
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: