Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem koncese je provozování zdravotnického zařízení a poskytování zdravotních služeb v tomto zařízení. Poskytování zdravotních
(mixu zdravotních a sociálních) služeb bude probíhat v areálu nemocnice ve Valašském Meziříčí, ul. U Nemocnice, které jsou ve vlastnictví
města Valašské Meziříčí, který bude dodavateli zadavatelem propachtován. Součástí předmětu je také vybudování nového pavilonu
následné péče s uvažovanou kapacitou 60 - 120 lůžek do vlastnictví zadavatele Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum pro žádosti o účast: 05.11.2021 10:00
Datum pro předběžné nabídky:
Datum předložení nabídky:
Datum zahájení: 21.09.2021 10:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: