Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: MŠ Podlesí – Přístavba, vestavba a zateplení objektu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je:
- nadstavba budovy (pohybová místnost, kancelářský prostor s hygienickým zázemím) se samostatným vstupem (požární schodiště),
- přístavba budovy (vytvoření hygienického zázemí včetně hrubé přípravny) se samostatným vstupem,
- zateplení obvodového pláště budovy,
- instalace nových okenních a dveřních otvorů v přístavbě a nadstavbě.
Místo plnění: Vsetín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Irena Leskovjanová
e-mail: leskovjanova@muvalmez.cz
tel: 571 674 116
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 22.04.2022 10:00
Datum zahájení: 18.03.2022 13:14