Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: T-Mobile Czech Republic a.s.
IČO: 64949681
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 812 970,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 983 693,70 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 02.11.2022