Veřejná zakázka: Architektonická studie " Revitalizace vstupního areálu ZŠ vyhlídka"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 142
Systémové číslo: P23V00000024
Datum zahájení: 17.04.2023
Nabídku podat do: 24.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Architektonická studie " Revitalizace vstupního areálu ZŠ vyhlídka"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování architektonické studie " Revitalizace vstupního areálu ZŠ Vyhlídka", a to v rozsahu:
- návrh řešení - bude předložen ve třech variantách
- architektonická studie - na základě odsouhlasené varianty bude vypracovaná architektonická studie.

Architektonická studie bude obsahovat návrh revitalizace ploch vnitrobloku školy v min. rozsahu:
- shromažďovacího prostoru pro potřeby školy
- zeleně
- vnitroareálové komunikace (slouží pro průjezd IZS)
- parkovacích ploch
- řešení likvidace dešťových vod ze zpevněných ploch, komunikací, parkovacích ploch, atd.
- odpadové hospodářství
- osvětlení plochy
- propočet nákladů
- projednání s dotčenými orgány a orgány státní správy

Bližší podmínky realizace veřejné zakázky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je zveřejněna na profilu zadavatele (sekce - Zadávací dokumentace). Návrh smlouvy je pro účastníka závazný, zadavatel jeho změnu nepřipouští.

Hodnotící kritérium: nejnižší nabídková cena.
Nabídková cena je tvořena cenou za celý předmět veřejné zakázky (cena za návrh řešení ve třech variantách + cena za architektonickou studii) v Kč bez DPH.
Účastník je povinen do konce lhůty pro podání nabídek vložit prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nabídkovou cenu v Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky