Veřejná zakázka: Bronzový model města

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 263
Systémové číslo: P24V00000061
Datum zahájení: 28.06.2024
Nabídku podat do: 22.07.2024 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bronzový model města
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Bronzový model města“ a to v souladu s výzvou (vč. jejich příloh) a za podmínek specifikovaných ve smlouvě o dílo, která je přílohou výzvy.
Bronzový model bude složen ze dvou základních častí – podstavce a vlastního bronzového modelu, který bude na podstavec přišroubován.
Podstavec
Podstavec bude složen z pěti samostatných segmentů vyrobených k ocelového plechu s povrchovou úpravou Corten.
Model
Bronzový model bude mít asymetrický tvar s maximálními rozměry 2730 x 2450 mm. Model bude znázorňovat město v době okolo roku 1918, kdy jsou dochovány vhodné podklady ve formě katastrálních map.
Model bude proveden v měřítku 1:500.
Další podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě a ve smlouvě o dílo.
Termín zahájení realizace díla: do 3 pracovních dnů od účinnosti
smlouvy
Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 15. 9. 2025

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 322 314 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně, nebo kurýrní službou v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: “Bronzový model města“ a slovy: „NEOTVÍRAT“. Na obálce či obalu bude uvedena identifikace účastníka (včetně e-mailového či telefonického kontaktu).
Obálka či jiný obal musí být dostatečným způsobem zajištěn proti manipulaci.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy