Veřejná zakázka: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí - část I. - Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 54
Jedná se o část veřejné zakázky: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

Název a popis předmětu

  • Název: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí - část I. - Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Stručný popis předmětu:
Předmět I. části veřejné zakázky – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu
Pojištění majetku:
živelní pojištění
krádež, loupež
pojištění vandalismu
pojištění skel
pojištění přerušení provozu – ztráta nájemného
pojištění přerušení provozu – živel
pojištění elektroniky
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění okrasných dřevin a zeleně
pojištění lesních porostů

Pojištění odpovědnosti za újmu (obecná i ve zvláštních případech) vč. odpovědnosti za újmu způsobenou v důsledku funkce zastupitelstva obce


Předpokládaná hodnota

  • neuvedena

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy