Veřejná zakázka: Energetický audit města Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 83
Systémové číslo: P22V00000010
Datum zahájení: 16.03.2022
Nabídku podat do: 31.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Energetický audit města Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je provedení a vypracování energetického auditu energetického hospodářství města Valašské Meziříčí v souladu s novelizovaným zněním zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah energetického auditu bude zahrnovat veškeré ucelené části energetického hospodářství auditované osoby. Způsob provedení energetického auditu bude proveden v souladu s harmonizovanou technickou normou upravující zásady provádění energetických auditů, požadavky na běžné procesy během energetických auditů a výstupy energetických auditů (ČSN ISO 50002 - Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití). Zjištění energetického auditu budou zpracována ve formě písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, její obsah a způsob zpracování stanovuje prováděcí právní předpis – vyhláška č. 140/2021 Sb., o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů. Energetický audit bude proveden pouze energetickým specialistou dle § 9 odst. 8 zákona č. 406/2000 Sb.
Energetický audit je zhotovitel povinen vyhotovit a doručit zadavateli ve 2 listinných vyhotoveních a 1 elektronickém vyhotovení na datovém nosiči ve formátu .pdf. Dodavatel vše doručí do sídla zadavatele.
Předpokládaný termín zahájení realizace: do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
Termín dokončení: nejpozději do 15.11.2022

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky