Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nemocnice ve Valašském Meziříčí - pacht závodu (koncese)
Odesílatel Petra Horáková
Organizace odesílatele Město Valašské Meziříčí [IČO: 00304387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.01.2022 10:41:08
Předmět Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

viz příloha


Přílohy
- ValMez_Nemocnice koncese_Vysvetleni ZD 3_220112.pdf (356.43 KB)