Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022
Odesílatel Janka Gorduličová
Organizace odesílatele Město Valašské Meziříčí [IČO: 00304387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2022 14:42:16
Předmět Vysvětlení / Doplnění zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel uveřejňuje Vysvětlení/Doplnění zadávací dokumentace č. 3.


Přílohy
- Vysvetleni zadávací dokumentace č. 3.pdf (526.70 KB)
- Příloha č. 12 Čestné prohlášení ke střetu zájmů.doc (542.50 KB)