Veřejná zakázka: Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 112
Systémové číslo: P22V00000039
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-006194
Datum zahájení: 26.09.2022
Nabídku podat do: 25.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení, které spočívá ve výměně svítidel včetně výzbroje uvnitř stožáru, dále výměna stožárů včetně zemních prací a betonové patky ve Valašském Meziříčí. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven dokumentací: „Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022“ zpracovanou Ing. Petrem Belicou, Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 41085353 a Ing. Jaroslavem Strakou, Město Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb, v červnu 2022 a položkovým rozpočtem.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací včetně jejích příloh.
- kontrola měření doložená měřícím protokolem potvrzujícím splnění světelně – technických parametrů po instalaci nových svítidel.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky