Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022
Odesílatel Janka Gorduličová
Organizace odesílatele Město Valašské Meziříčí [IČO: 00304387]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2022 09:31:03
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel obdržel dne 24. 10. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Dle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. I přestože žádost nebyla doručena ve stanovené lhůtě, zadavatel vysvětlení poskytne. Vysvětlení zadávací dokumentace a s tím související podklady zadavatel uveřejní začátkem příštího týdne. Z tohoto důvodu dojde i k prodloužení termínu pro podání nabídek.