Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zhotovení dopadové plochy na workoutovém hřišti na Vodní ul. ve Valašském Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 21.07.2023 28.07.2023 06:00
Oprava části chodníku na ul. Králova
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2023 25.07.2023 12:00
ZŠ Křižná - Nadstřešení vstupního prostoru školy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.07.2023 28.07.2023 09:00
Údržba mostu Bynina
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 11.07.2023 10:00
Oprava schodišť na ul. Příční
VZ malého rozsahu Zadáno 28.06.2023 11.07.2023 10:00
Činnost technického dozoru stavby při akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka"
VZ malého rozsahu Zadáno 26.06.2023 30.06.2023 10:00
Výkon BOZP při akci "Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu ZŠ Vyhlídka"
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2023 28.06.2023 10:00
Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily (nově navržená ulice)
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 30.06.2023 09:00
ZŠ Masarykova - Stavební úpravy objektu - Vstup pro dětskou skupinu
VZ malého rozsahu Zadáno 20.06.2023 27.06.2023 09:00
Valašské Meziříčí - tisk Zpravodaje
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 30.06.2023 10:00
Kontejnerové stanoviště na ul. Husova ve Valašském Meziříčí
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2023 26.06.2023 12:00
Nový chodník podél komunikace III/43916 v obci Lhota u Choryně
VZ malého rozsahu Zadáno 15.06.2023 23.06.2023 10:00
Pořízení venkovních výstavních panelů
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 19.06.2023 10:00
MŠ Kraiczova - Oprava koupelny - Berušky
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 09.06.2023 09:00
Zimní stadion Valašské Meziříčí - Rekonstrukce koupelen a sociálek
VZ malého rozsahu Zadáno 02.06.2023 09.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ››