Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Monitoring skládkových vod a bioplynu na skládce Hrachovec
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je: Monitoring vod a skládkového plynu na skládce Hrachovec dle Plánu monitoringu skládkových vod a plynu a v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou výzvy.
Dodavatel se zavazuje provádět pro zadavatele komplexní služby při monitoringu vod a skládkového plynu, který zahrnuje zejména:
a. odběr vzorků vody dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
b. měření skládkového plynu dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
c. zpracování a vyhodnocení vzorků v akreditované laboratoři,
d. vypracování průběžné zprávy o výsledcích monitoringu (jaro, léto, podzim),
e. zpracování závěrečné zprávy po prvním roce monitoringu a po druhém roce monitoringu,
f. zpracování závěrečného vyhodnocení po dvouletém sledování vod a skládkového plynu,
g. zprávy i vyhodnocení budou vypracovány v jednom dokumentu a budou obsahovat výsledky měření vod i skládkového plynu i v případě, že měření bude provádět poddodavatel.
Místo plnění: Vsetín
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://valasskemezirici.ezak.cz/manual.html.
Účastníci jsou povinni provést registraci v elektronickém nástroji za účelem podání nabídky a komunikace se zadavatelem.
Kontakt: Michal Lysák
e-mail: lysak@muvalmez.cz
tel: 571674527
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.01.2022 12:00
Datum zahájení: 13.01.2022 12:55
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: