Veřejná zakázka: Monitoring skládkových vod a bioplynu na skládce Hrachovec

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 74
Systémové číslo: P22V00000001
Datum zahájení: 13.01.2022
Nabídku podat do: 24.01.2022 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Monitoring skládkových vod a bioplynu na skládce Hrachovec
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: Monitoring vod a skládkového plynu na skládce Hrachovec dle Plánu monitoringu skládkových vod a plynu a v rozsahu výkazu výměr, který je přílohou výzvy.
Dodavatel se zavazuje provádět pro zadavatele komplexní služby při monitoringu vod a skládkového plynu, který zahrnuje zejména:
a. odběr vzorků vody dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
b. měření skládkového plynu dle schváleného plánu monitoringu v Provozním řádu skládky Hrachovec,
c. zpracování a vyhodnocení vzorků v akreditované laboratoři,
d. vypracování průběžné zprávy o výsledcích monitoringu (jaro, léto, podzim),
e. zpracování závěrečné zprávy po prvním roce monitoringu a po druhém roce monitoringu,
f. zpracování závěrečného vyhodnocení po dvouletém sledování vod a skládkového plynu,
g. zprávy i vyhodnocení budou vypracovány v jednom dokumentu a budou obsahovat výsledky měření vod i skládkového plynu i v případě, že měření bude provádět poddodavatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

  • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
  • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
  • Předpokládaná hodnota: 250 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Vsetín

Zadavatel

  • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
  • IČO: 00304387
  • Poštovní adresa:
    Náměstí 7/5
    75701 Valašské Meziříčí
  • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://valasskemezirici.ezak.cz/manual.html.
Účastníci jsou povinni provést registraci v elektronickém nástroji za účelem podání nabídky a komunikace se zadavatelem.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky