Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce veřejného osvětlení, které spočívá ve výměně svítidel včetně výzbroje uvnitř stožáru, dále výměna stožárů včetně zemních prací a betonové patky ve Valašském Meziříčí. Rozsah předmětu veřejné zakázky je stanoven dokumentací: „Optimalizace provozu, záměna osvětlovacích těles a řízení systému RVO na větvích veřejného osvětlení R28, R33, R40, R64, a R129 ve Valašském Meziříčí v roce 2022“ zpracovanou Ing. Petrem Belicou, Horní Dráhy 1893, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 41085353 a Ing. Jaroslavem Strakou, Město Valašské Meziříčí, Odbor komunálních služeb, v červnu 2022 a položkovým rozpočtem.
Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledná rekonstrukce veřejného osvětlení splňovala veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací včetně jejích příloh.
- kontrola měření doložená měřícím protokolem potvrzujícím splnění světelně – technických parametrů po instalaci nových svítidel.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Kontakt: Mgr. Janka Gorduličová
e-mail: gordulicova@muvalmez.cz
tel: 571674247
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 24.11.2022 10:00
Datum zahájení: 26.09.2022 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: