Veřejná zakázka: Startovací byty na ulici M.Alše, Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 107
Systémové číslo: P22V00000034
Datum zahájení: 03.08.2022
Nabídku podat do: 18.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Startovací byty na ulici M.Alše, Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování:
1. studie, minimálně ve dvou variantách (v rozsahu situace, schématické půdorysy, řez, pohledy, koncepční a hmotová schémata, 3D nadhledy, lidské perspektivy se zákresem z ulice, propočet nákladů) včetně projednání, zapracování připomínek projektového týmu a odsouhlasení.
2. vypracování dokumentace pro společné povolení včetně související inženýrské činnosti (dokladová část) a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona
3. vypracování dokumentace pro provádění stavby
4. soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
5. autorský dozor

Podrobnosti ke studii a následným projektovým dokumentacím jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou Výzvy k podání nabídek.

Projektová dokumentace bude komplexně řešit Bytový dům se startovacími byty na ulici M.Alše, k.ú. Krásno nad Bečvou, p.č. 293/41, včetně zázemí a to zejména: samotný dům se startovacími byty včetně jeho napojení na technickou infrastrukturu, parkování, oplocení pozemku, zpevněnou plochu na komunální a separovaný odpad, sadové úpravy, atd.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez oslovení účastníků
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků