Veřejná zakázka: Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 129
Systémové číslo: P23V00000011
Datum zahájení: 09.03.2023
Nabídku podat do: 27.03.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou „Stavební úpravy a nástavba objektu SDH Lhota u Choryně“ zpracované společností TYKO Ateliér s.r.o., se sídlem Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 05752671 (H & B face, s.r.o., Smetanova 1484, 755 01 Vsetín), která je přílohou výzvy k podání nabídek.

Jedná se zejména o tyto stavební práce:
- bourací práce a demontáže stávajících konstrukcí a prvků
- vyzdění nástavby z tepelně izolačních pórobetonových tvárnic tl. 450 mm
- vybudování schodiště z 1 NP do 2 NP z pohledového betonu
- zhotovení střešní konstrukce 2 NP
- zateplení
- úpravy povrchů – omítky (vnitřní, vnější), obklady (vnitřní, vnější), malby
- zhotovení kompletní podlahové konstrukce v 2 NP a oprava nášlapné vrstvy podlahy v 1 NP
- montáž plastových okenních výplní a vnitřních dveří
- instalace elektrických přímotopů v 2 NP
- provedení kompletní elektroinstalace v 2 NP, úpravy v 1 NP
- vyvložkování komínu a ve 2 NP dozdění z plných cihel P 20 na MVC
- instalace klempířských prvků (parapety oken aj.)
- úprava a instalace nových zámečnických výrobků

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- vybudování, zprovoznění, vlastní provoz, údržba, likvidace a vyklizení zařízení staveniště;
- vytýčení podzemních a nadzemních vedení inženýrských sítí a informování o zahájení díla dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a splnění ostatních podmínek z těchto vyjádření vyplývající;

- příprava a doložení dokladů nezbytných k předání a převzetí díla, včetně certifikátů a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, dokladu o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 561 211 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky