Veřejná zakázka: SENIOR TAXI VALMEZ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 195
Systémové číslo: P23V00000077
Datum zahájení: 12.10.2023
Nabídku podat do: 30.10.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: SENIOR TAXI VALMEZ
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provozování služby Senior taxi.
- Služba bude poskytována občanům s trvalým pobytem ve městě Valašské Meziříčí včetně jeho místních částí Brňov, Podlesí, Bynina, Lhota, Hrachovec a Juřinka.
- Služba bude poskytována obyvatelům starším 65 let včetně a držitelům ZTP či ZTP/P průkazu bez ohledu na věk k dopravě po území města bez udání účelu cesty.
- Služba Senior taxi bude poskytována v režimu taxislužby dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 478/2000Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
- Dodavatel zajistí jedno vozidlo s řidičem pro přepravu oprávněných osob pondělí až pátek 6:30 - 17:00 hod., víkendy a státní svátky 8:00 - 14:00 hod.
- Technické podmínky: Vozidlo k provozování Senior taxi nepřesáhne stáří 4 roky (to se rozumí, že nebude starší 2 roky v den zahájení služby), bude splňovat výšku vozidla od 160 cm do 190 cm se zadními bočními posuvnými dveřmi, s dostatečným prostorem pro nohy ve vozidle a dostatečným prostorem pro přepravu složeného invalidního vozíku, francouzských holí apod. Vozidlo bude na předních dveřích označeno minimálně magnetickými polepy „SENIOR TAXI VALMEZ“ (velikost a podoba bude dodatečně domluvena mezi zadavatelem a dodavatelem). Vozidlo, které bude dodavatelem používáno pro plnění předmětu veřejné zakázky, bude v době plnění veřejné zakázky dostatečně pojištěno pojištěním odpovědností při provozu na pozemních komunikacích (tzn. zákonnou pojistkou) a havarijním pojištěním, včetně pojištění všech sedadel a tedy na nich přepravovaných osob.
- Dodavatel je povinen vést objednávkový systém, ve kterém budou uvedeny následující údaje: jméno a telefonní číslo oprávněné osoby, datum a čas přepravy, odkud a kam byla osoba přepravována, počet ujetých km, cena za jízdu v Kč (vč. DPH). Dodavatel je povinen umožnit zadavateli časově neomezený přístup do jím provozovaného softwarového systému, ve kterém zadavatel zjistí údaje o přepravě jednotlivých oprávněných osob. Tento přístup bude poskytnutý pro minimálně 3 uživatele.
- Dodavatel zajistí příjem telefonických objednávek v době od 06:30 do 17:00. Oprávněná osoba si bude moci službu objednat nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud bude služba objednána v den přepravy, není dodavatel povinen oprávněnou osobu přepravit, pokud mu to nedovolí volná kapacita.
- Místem plnění je katastrální území Valašské Meziříčí – město, Krásno nad Bečvou, Křivé, Lhota u Choryně, Brňov, Bynina, Hrachovec a Juřinka (za stejnou výši poplatku).
- Jednosměrná jízda za poplatek 40,- Kč bude v hotovosti hrazena na místě přímo dodavateli.
- Jednosměrná jízda = oprávněná osoba + možnost 3 další osoby nebo drobné zavazadlo nebo drobné zvířectvo v kleci po individuální domluvě s dodavatelem
- Oprávněná osoba má nárok na 8 jednosměrných jízd za měsíc.
- Dodavateli bude hrazen měsíční paušál ve výši 20 000,- Kč bez DPH.
- Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou při výkonu předmětu plnění na majetku a zdraví osob.
- Pro případ poruchy objednaného a potvrzeného dopravního prostředku zajistí dodavatel náhradní prostředek obdobného typu.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatelé na skutečnost, že tato výzva je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v této výzvě, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky