Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 22
Systémové číslo: P19V00000019
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-032644
Datum zahájení: 17.09.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti nakládání s biologicky rozložitelným odpadem
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je komplexní celoroční poskytování svozu a likvidace biologicky rozložitelného odpadu z domácností, kuchyní a jídelen na území města Valašské Meziříčí včetně místních částí, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele (v současnosti č. 2/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí“ a č. 1/2019 „o veřejném pořádku“) a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto služby budou, co do rozsahu a obsahu vymezeny ve smlouvě, Harmonogramu svozu bioodpadů a v Ceníku služeb s předpokládaným rozsahem plnění.
3.2. Rozsah předmětu veřejné zakázky:
a) Svoz biologicky rozložitelného odpadu v katastrálním území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech v předpokládaném rozsahu:
 161 ks nádob o objemu 660 l s vývozem 1x týdně od bytových a panelových domů v období od 1. dubna do 31. října,
 15 ks nádob o objemu 120 l s vývozem 2x týdně od mateřských škol v období od 1. dubna do 31. října,
 15 ks nádob na vedlejší živočišné produkty od mateřských škol s vývozem 2x týdně po celý rok,
 1 900 ks nádob o objemu 240 l s vývozem 1x 14 dnů od rodinných domů v období od 1. dubna do 30. listopadu,
 161 ks nádob o objemu 660 l s vývozem 1x 14 dnů od bytových a panelových domů v období od 1. listopadu do 31. března,
 15 ks nádob o objemu 120 l s vývozem 1x týdně od mateřských škol v období od 1. listopadu do 31. března.
 1 900 ks nádob o objemu 240 l s vývozem 1x měsíc od rodinných domů v období od 1. prosince do 31. března,
b) Doprava biologicky rozložitelného odpadu do zařízení pro úpravu a materiálové využití biologicky rozložitelných odpadů.
c) Zajištění likvidace biologicky rozložitelného odpadu
d) Zajištění odklizení biologicky rozložitelného odpadu uloženého u stanoviště odpadových nádob na území města Valašské Meziříčí, včetně jeho likvidace.
e) Zajištění výměny instalovaných odpadových nádob 240 l v zástavbě s hromadným bydlením za nádobu 660 l tak, aby na každém veřejném kontejnerovém stanovišti byla jedna odpadová nádoba na bioodpad o objemu 660 l. Stažené odpadové nádoby na bioodpad, které nejsou poškozeny, mohou být umístěny v rodinných domech.
V současné době má Město Valašské Meziříčí evidovány odpadové nádoby v počtu 14 ks kontejnerů o objemu 660 l, v době výběru dodavatele bude instalováno ještě dalších 10 kontejnerů o objemu 660 l. Dále je v evidenci 15 ks nádob o objemu 120 l, 15 ks nádob na vedlejší živočišné produkty v mateřských a základních školách města Valašské Meziříčí a 488 ks nádob o objemu 240 l v sídlištích, kde cca 20% nádob je poškozeno. Nádoby v majetku Města Valašské Meziříčí budou převedeny na poskytovatele služby, který se o ně bude nadále starat ve svém vlastnictví.
Dodávka ostatních kusů nádob v předpokládaném množství je investicí poskytovatele služeb.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 902 247 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky