Veřejná zakázka: Obnova a doplnění zahrady MŠ Křižná k. ú. Krásno nad Bečvou p. č. 258/21 – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 250
Systémové číslo: P24V00000048
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 03.06.2024 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova a doplnění zahrady MŠ Křižná k. ú. Krásno nad Bečvou p. č. 258/21 – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je obnova části zahrady a nahrazení 2 ks
pískovišť. Původní chodník bude v této části odstraněn a nahrazen
novým, dle projektové dokumentace zpracované panem Martinem
Pospíšilem, Hodslavice 555, 742 71 Hodslavice, IČO: 67702601, a v
rozsahu položkového rozpočtu, které tvoří přílohy výzvy k podání
nabídek.
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v:
- odstranění stávajícího chodníku
- odstranění 2 ks pískovišť
- realizaci nového chodníku
- zabudování 2 ks nového pískoviště průměr 3,5 m
- terénní úpravy,
- úklid staveniště.
- (blíže viz Smlouva o dílo a obchodní podmínky města Valašské
Meziříčí)
Dodavatel je povinen při realizaci předmětu veřejné zakázky dodržet všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody odpovídající platným technickým a bezpečnostním předpisům dle normy ČSN EN 1176 -1.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy