Veřejná zakázka: Pronájem a servis tiskových zařízení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 49
Systémové číslo: P21V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-032549
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pronájem a servis tiskových zařízení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je pronájem a servis tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení pro Město Valašské Meziříčí včetně SW pro centrální správu tisku, a to v rozsahu:
• pronájem a servis tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení
dodání formou pronájmu:
60 ks nových černobílých tiskáren formátu A4 (dále jen A4 ČB), 7 ks nových barevných multifunkčních zařízení formátu A4 (dále jen A4 BAR) 7 ks nových barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3 (dále jen A3 BAR), z toho u jednoho tohoto zařízení (A3 BAR) musí být součástí i jeden kus sešívacího finišeru
dle specifikací uvedených v „Příloha1_ Minimální_parametry“ včetně zajištění servisu a údržby předepsané výrobcem a dodávka veškerého spotřebního materiálu vyjma papíru po celou dobu pronájmu.
V době dodání budou všechny barevné multifunkční tisková zařízení A4 a A3 od stejného výrobce (stejné značky) a všechny černobílé tiskárny formátu A4, barevné multifunkční tisková zařízení A4 i barevné multifunkční tisková zařízení A3 budou jednoho typů.
• servis stávajících multifunkčních tiskových zařízení
zajištění servisu a údržby předepsané výrobcem a dodávka veškerého spotřebního materiálu vyjma papíru pro 6 ks stávajících multifunkčních tiskových zařízení uvedených v „Příloha2_Seznam _stávajících_zařízení“
• SW pro centrální správu tisku
dodání jednoho společného SW pro centrální správu tisku s licencemi pro všechny pronajaté barevné multifunkční tisková zařízení formátu A3 i A4, jakož i stávající multifunkční tisková zařízení, které jsou uvedeny v „Příloha2 Seznam_stávajících_zařízení“.
Dodávka SW bude obsahovat instalaci, zprovoznění, nastavení uživatelských účtů, konfigurace a integrace s tiskovými zařízeními. SW bude sloužit zejména pro dohled nad tiskem uživatelů za účelem snížení celkových tiskových nákladů zadavatele odbouráním nepotřebného tisku a směrováním tisku na nejefektivnější tiskové zařízení. Dále bude SW sloužit k zajištění bezpečnosti tisknutých materiálů před neoprávněným přístupem (ověření uživatele při tisku). Všechna dodaná tisková zařízení musí být s tímto SW kompatibilní a SW musí splňovat parametry uvedené v „Příloha1_Minimální_parametry“.
Licence SW pro centrální správu tisku bude poskytnuta včetně Embedded terminálu pro multifunkční barevné zařízení. SW musí umožnit nastavení tiskové politiky napříč zařízeními.
Dodavatel zajistí SW maintenance po celou dobu pronájmu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky