Veřejná zakázka: Administrace veřejné zakázky na pacht závodu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 50
Systémové číslo: P21V00000006
Datum zahájení: 07.04.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrace veřejné zakázky na pacht závodu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provedení výběru osoby (dále též “administrátora“), která pro zadavatele organizačně a právně zajistí realizaci zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy předmětem zakázky bude určení provozovatele závodu Nemocnice Valašské Meziříčí. Zadavatel v rámci přípravy zadávacího řízení bude zvažovat možné způsoby výstavby nového pavilonu následné péče. V případě, že zadavatel dospěje k tomu, že ideálním způsobem výstavby tohoto pavilonu je její výstavba prostřednictvím nového provozovatele, pak předmětem zadávacího řízení bude rovněž povinnost nového provozovatele realizovat ze svých finančních prostředků na pozemku zadavatele stavbu budovy - pavilonu následné péče (pavilon následné péče se stane součástí pachtu závodu).
Cílem zadavatele je:
- zabezpečení zdravotní péče ve stávajících základních medicínských oborech;
- ochrana majetku města využívaného v rámci pachtu závodu;
- zajištění následné péče – dle výsledku analýzy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin
a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí, nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky