Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 114
Systémové číslo: P22V00000041
Datum zahájení: 26.10.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového ekologického osobního služebního vozidla – kategorie M1 bílé barvy s elektro pohonem pro potřeby Města Valašské Meziříčí.
2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 1 této
výzvy k podání nabídky – Technická specifikace
3. Nedílnou součástí nabídky je také předložení technické specifikace účastníkem nabízeného elektromobilu (Účastník vyplní přílohu č. 2 této výzvy).
4. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat, kromě požadavků zadavatele uvedených v technické specifikaci, také požadavky obecně závazných technických podmínek a podmínek uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
5. Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
• dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
• předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
• uvedení předmětu zakázky do provozu dle platných právních předpisů,
• provedení základního zaškolení obsluhy.
6. Bližší specifikace předmětu zakázky dále vyplývá ze smlouvy, která je přílohou této výzvy. Tento návrh smlouvy obsahuje závazné podmínky pro účastníka. V uvedeném návrhu smlouvy účastník doplní chybějící údaje. Doplněný návrh smlouvy účastník podepíše a učiní součástí své nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v listinné podobě.
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky