Veřejná zakázka: POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 114
Systémové číslo: P22V00000041
Datum zahájení: 26.10.2022
Nabídku podat do: 11.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového ekologického osobního služebního vozidla – kategorie M1 bílé barvy s elektro pohonem pro potřeby Města Valašské Meziříčí.
2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 1 této
výzvy k podání nabídky – Technická specifikace
3. Nedílnou součástí nabídky je také předložení technické specifikace účastníkem nabízeného elektromobilu (Účastník vyplní přílohu č. 2 této výzvy).
4. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat, kromě požadavků zadavatele uvedených v technické specifikaci, také požadavky obecně závazných technických podmínek a podmínek uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
5. Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
• dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
• předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
• uvedení předmětu zakázky do provozu dle platných právních předpisů,
• provedení základního zaškolení obsluhy.
6. Bližší specifikace předmětu zakázky dále vyplývá ze smlouvy, která je přílohou této výzvy. Tento návrh smlouvy obsahuje závazné podmínky pro účastníka. V uvedeném návrhu smlouvy účastník doplní chybějící údaje. Doplněný návrh smlouvy účastník podepíše a učiní součástí své nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky se podávají v listinné podobě.
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy