Veřejná zakázka: Realizace upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení ve velké zasedací místnosti Městského úřadu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 179
Systémové číslo: P23V00000061
Datum zahájení: 21.07.2023
Nabídku podat do: 28.07.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Realizace upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení ve velké zasedací místnosti Městského úřadu
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy hlasovacího systému pro řízení zasedání zastupitelstva města, sestávající z technického zařízení a ovládacího software pro 25 zastupitelů a 10 delegátů s možností vzdáleného jednání a hlasování. Dále videosystém pro stream a zpracování videozáznamu. To vše dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 této výzvy a položkového rozpočtu, který je přílohou č. 3 této výzvy.
Součástí předmětu veřejné zakázky je:
- instalace hlasovacího zařízení a videosystému v místě plnění, včetně dodání veškerého potřebného instalačního materiálu a kabeláže, její uložení do kabelových tras;
- nastavení konfigurace hlasovacího zařízení a videosystému dle požadavků zadavatele a jeho uvedení do provozu v místě plnění;
- školení pracovníků zadavatele v rozsahu nutném pro osvojení ovládání hlasovacího a videosystému systému v plném rozsahu;
- technická dokumentace a uživatelská příručka pro obsluhu a správu technické části zařízení a ovládacího software;
- technická asistence spočívající v přítomnosti odborného pracovníka dodavatele při prvním zasedání zastupitelstva města s nově dodaným a zprovozněným hlasovacím zařízením.

Minimální technické parametry dodávaného software a hardware pro upgrade komunikačního a hlasovacího zařízení jsou uvedeny v příloze 1 této výzvy – Technická specifikace.
Účastník je povinen vyplnit přílohu 2 této výzvy – Nabídková specifikace, v níž doloží splnění jednotlivých parametrů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR uzavřená výzva
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky