Veřejná zakázka: Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 23
Systémové číslo: P19V00000020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-032809
Datum zahájení: 18.09.2019
Nabídku podat do: 21.10.2019 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb v oblasti nakládání se separovaným odpadem papír a plast
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je provádění činností v oblasti systému nakládání se separovaným odpadem na území města Valašské Meziříčí a jeho místních částech, v souladu s platnými obecně závaznými vyhláškami zadavatele (v současnosti č. 2/2015 „o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí“ a č. 1/2019 „o veřejném pořádku“) a se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tyto služby budou, co do rozsahu a obsahu vymezeny ve smlouvě, Harmonogramu svozu separovaného odpadu papíru a plastu a v Ceníku služeb.

Rozsah předmětu veřejné zakázky:
- Svoz separovaného odpadu papír a plast z rodinných domů v rámci katastrálního území města Valašské Meziříčí a jeho místních částí v rozsahu stanoveném na základě přihlášek do systému sběru a svozu papíru a plastu z rodinných domů.
- 1 900 ks nádob o objemu 120 l na plasty s vývozem 1x za měsíc od rodinných domů,
- 1 900 ks nádob o objemu 120 l na papír s vývozem 1x za měsíc od rodinných domů
- doprava odpadu do zařízení pro úpravu a materiálové využití odpadu
- likvidace v zařízeních na využití odpadu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 143 872 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky