Veřejná zakázka: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 252
Systémové číslo: P24V00000050
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-024194
Datum zahájení: 27.05.2024
Nabídku podat do: 09.07.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Komplexní pojištění města Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Centrální zadavatel realizuje zadávací řízení na základě smlouvy o centralizovaném zadávání uzavřené dle § 9 ZZVZ. Dle této smlouvy budou veškeré smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení s Městem Valašské Meziříčí, jako hlavním účastníkem smlouvy. Centrální zadavatel tak zastupuje v tomto zadávacím řízení další zadavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je pojištění majetku, odpovědnosti za újmu, pojištění motorových vozidel města Valašské Meziříčí, jeho příspěvkových organizací, jednotek dobrovolných hasičů a společností vlastněných městem Valašské Meziříčí uvedených v přílohách zadávací dokumentace. Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části.

Předmět veřejné zakázky Část I. – Pojištění majetku a odpovědnosti za újmu

Pojištění majetku:
živelní pojištění
krádež, loupež
pojištění vandalismu
pojištění skel
pojištění přerušení provozu – ztráta nájemného
pojištění přerušení provozu – živel
pojištění elektroniky
pojištění strojů a strojních zařízení
pojištění okrasných dřevin a zeleně
pojištění lesních porostů

Pojištění odpovědnosti za újmu (obecná i ve zvláštních případech) vč. odpovědnosti za újmu způsobenou v důsledku funkce zastupitelstva obce.

Předmět veřejné zakázky Část II. - Pojištění motorových vozidel:
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
havarijní pojištění
doplňková pojištění

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy