Veřejná zakázka: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 45
Systémové číslo: P21V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016655
Datum zahájení: 18.01.2021
Nabídku podat do: 09.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je „Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí objektu MŠ Seifertova – včetně rekuperace“ zpracované společností TYKO Ateliér s.r.o., se sídlem Kouty 1413, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 05752671, která je přílohou zadávací dokumentace.
Předmět veřejné zakázky je rozdělen na dva stavební objekty, které na sebe funkčně navazují. Pro každý stavební objekt je vypracován samostatný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, stavební objekty mají společnou projektovou dokumentaci. Toto rozdělení nelze chápat jako dělení zakázky na části, když zadavatel požaduje jednoho dodavatele na oba stavební objekty kvůli funkční propojenosti celého objektu. V případě, že nejsou pro jednotlivé stavební objekty samostatně uvedené podmínky, pak podmínky uvedené v zadávací dokumentaci platí pro oba stavební objekty.
SO 01 Objekt mateřské školy
SO 02 Přístavba k pavilonu A
Předmět veřejné zakázky řeší zlepšení tepelně-technických vlastností objektu – kompletní zateplení obvodového pláště včetně střech, umístění nového vzduchotechnického zařízení a současně přístavbu objektu mateřské školy (rozšíření pavilonu A západním směrem).

Předpokládaný termín zahájení plnění: 3. 5. 2021
Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 30. 11. 2021
prohlídka místa plnění: 28. 1. 2021 v 10:00 hod.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 18 543 479 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky