Veřejná zakázka: Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 46
Systémové číslo: P21V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008333
Datum zahájení: 08.03.2021
Nabídku podat do: 09.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace akce dle projektové dokumentace „Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí“ a dle projektové dokumentace „Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí“ zpracované společností 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., se sídlem Hemy 914, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 640 88 545, které jsou přílohami zadávací dokumentace.

Rozsah předmětu veřejné zakázky tvoří tyto stavební objekty:
Pro 1. stavební část Revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí:
SO 001 Příprava území
SO 101 Komunikace a chodníky
SO 301 Vodní prvek
SO 302 Dešťová kanalizace
SO 303 Vodovodní přípojka (závlaha veřejné zeleně – užitková voda)
SO 304 Vodovodní přípojka (pítko – pitná voda)
SO 400 Venkovní osvětlení
SO 401 Elektroinstalace
SO 402 Sdělovací vedení (optická síť)
SO 801Veřejná zeleň
SO 802 Městský mobiliář (informační tabule, lavičky, odpadkové koše, pítko)
SO 901 Patka vánočního stromu

Pro 2. stavební část Podzemní kontejnerové stanoviště na komunální a separovaný odpad na Náměstí:

Stanoviště je tvořeno 4 ks podzemních kontejnerů na komunální a separovaný odpad – papír, plast, sklo. Nadzemní část kontejnerů je tvořena vhozovou šachtou. Každý kontejner má objem 3 m3. Plocha kolem vhozových šachet je vydlážděná žulovými dlažebními kostkami 50/50 mm.

Předpokládaný termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od účinnosti
smlouvy (předpoklad červenec
2021)
Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 31. srpna 2022

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 48 170 583 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky