Veřejná zakázka: Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – I.etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 59
Systémové číslo: P21V00000015
Datum zahájení: 20.09.2021
Nabídku podat do: 04.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – I.etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: "Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – I. etapa", dle projektové dokumentace zpracované Ing. Pavlem Čunkem, se sídlem Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162, číslo zakázky 2/2017 a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace řeší nově budovaný pás pro cyklisty a chodce na ulici M. Alše, který navazuje na cyklostezku Valašské Meziříčí – Juřinka a bude ukončen před zahrádkářskými koloniemi. Bude tím zvýšena bezpečnost chodců i cyklistů v této části města. Součástí stavby bude také nové osvětlení, které bude sloužit současně pro osvětlení společného pásu i stávající vozovky.
Odpadní dešťová voda bude přes retenční nádrž zasakována do půdního profilu.
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 3. 2022
Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky: nejpozději do 135 kalendářních dnů od zahájení plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 704 820 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin
a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.
Účastníci podají nabídku v uzavřené neporušené obálce či jiném obalu označeném: „Společný pás pro cyklisty a chodce ul. M. Alše – I. etapa“ a slovy: „NEOTVÍRAT“.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky