Veřejná zakázka: LED osvětlení fotbalového hřiště s UMT Valašské Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 81
Systémové číslo: P22V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-019179
Datum zahájení: 22.02.2022
Nabídku podat do: 14.03.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LED osvětlení fotbalového hřiště s UMT Valašské Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vybudování 4 ks stožárů s LED osvětlením pro každý stožár, které bude osvětlovat stávající tréninkové fotbalové hřiště s umělým povrchem (tráva) ve Valašském Meziříčí. Rozsah předmětu veřejné zakázky je dále stanoven projektovou dokumentací: „LED osvětlení fotbalového hřiště s UMT Valašské Meziříčí“, zpracovanou Ing. arch. Haroldem Čadílkem, Glinkova 390/17, 623 00, Brno – Kohoutovice, IČO: 13668820 v dubnu 2021.

Předmětem veřejné zakázky je rovněž:
- řádná montáž a instalace dodávky v souladu s technickou dokumentací tak, aby výsledné osvětlení splňovalo veškeré technické a kvalitativní požadavky zadavatele stanovené touto zadávací dokumentací včetně jejích příloh.
- kontrola měření doložená měřícím protokolem potvrzujícím splnění světelně – technických parametrů po instalaci nových svítidel
- doložení certikátu či jiného dokumentu prokazujícího shodu, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 235 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky