Veřejná zakázka: Chodník Hrachovec – horní část – 1. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 200
Systémové číslo: P23V00000082
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-004955
Datum zahájení: 06.11.2023
Nabídku podat do: 27.11.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník Hrachovec – horní část – 1. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce Chodník Hrachovec – horní část – 1. etapa dle projektové dokumentace pro provádění stavby z května 2020, č. zak. 2016_38, zpracované Ing. Leošem Zádrapou, se sídlem Juřinka 131, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 69593094, ČKAIT: 0002556 a v rozsahu oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou zadávací dokumentace.
Předmětem veřejné zakázky je stavba chodníku, rozšíření mostu, stavba opěrných zdí, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a přeložky vodovodu, a to v rozsahu projektové dokumentace od km 0,000 po km 0,763 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Termín zahájení plnění: 1. 3. 2024
Předpokládaný termín dokončení: nejpozději do 29. 11. 2024

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 128 146 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky