Veřejná zakázka: Chodník ul. M. Alše - V.etapa - nový úsek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 35
Systémové číslo: P20V00000008
Datum zahájení: 16.06.2020
Nabídku podat do: 29.06.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chodník ul. M. Alše - V.etapa - nový úsek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: "Chodník ul. M. Alše – V.etapa – nový úsek ", dle projektové dokumentace pro stavební povolení, zpracované Ing. Pavlem Čunkem a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Předmětem veřejné zakázky je, kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele a těch, které jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a společného povolení (součástí nabídkové ceny), rovněž:
• zajištění a osazení informační tabule o stavbě, včetně kontaktů na dodavatele a zadavatele
• zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků
• zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
• vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením
• informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
• zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace apod.) včetně všech poplatků
• informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
• projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku
• doklad o vytyčení stavby
• protokol o statických zatěžovacích zkouškách
• dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF
• zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
• geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x
• po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob
• certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
• protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
• doklad o nakládání s odpady...

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 816 863 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí (v listinné podobě)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky