Veřejná zakázka: Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 48
Systémové číslo: P21V00000004
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 05.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla: „Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka“ (dále jen „dílo“), a to tak, jak je uvedeno ve výzvě (vč. jejich příloh) a za podmínek specifikovaných ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) a jejich přílohách. Smlouva o dílo je přílohou výzvy.
Dodavatel je povinen navrhnout a zhotovit dílo tak, aby:
- Časová osa byla umístěna v úrovni budoucí dlažby v centrální ose Náměstí ve Valašském Meziříčí, od sochy sv. Floriána k mariánskému sloupu a obsahovala celkem min. 30 a max. 40 milníků.
- Stopy T.G. Masaryka byly umístěny v úrovni budoucí dlažby v jihozápadní části Náměstí ve Valašském Meziříčí před domem č.p. 70 ( v komunikaci pro pěší) a jejich celková plocha byla 0,25 m2 ( +10%). Stopy T. G. Masaryka by měly upomínat na osobní návštěvu T. G. Masaryka ve Valašském Meziříčí u příležitosti jeho zvolení poslancem do říšské rady za volební obvod valašských měst. Jeho návštěvu připomíná fotografie TGM s občany pořízená dne 23. 05. 1907 před domem č.p. 70 na Náměstí. Proto i stopy TGM budou umístěny před tímto konkrétním domem, nejlépe v pozici, ve které stál tehdy i samotný TGM – s nohami mírně od sebe – zmíněný snímek je přílohou této výzvy.
- Časová osa i Stopy T.G. Masaryka dlouhodobě odolávaly času, povětrnostním vlivům, mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk, rachejtle) a vandalům, zároveň výše uvedené musí být snadno čistitelné běžnými čisticími prostředky.

Všechny tyto požadavky je účastník povinen zapracovat do své nabídky a vybraný dodavatel je povinen tyto požadavky i dále zohledňovat při provádění díla dle smlouvy. Předloží-li účastník nabídku, jež nebude splňovat výše uvedené parametry, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 939 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí4, nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky