Veřejná zakázka: Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 48
Systémové číslo: P21V00000004
Datum zahájení: 22.03.2021
Nabídku podat do: 05.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka díla: „Náměstí ve Valašském Meziříčí - Časová osa a stopy T. G. Masaryka“ (dále jen „dílo“), a to tak, jak je uvedeno ve výzvě (vč. jejich příloh) a za podmínek specifikovaných ve smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) a jejich přílohách. Smlouva o dílo je přílohou výzvy.
Dodavatel je povinen navrhnout a zhotovit dílo tak, aby:
- Časová osa byla umístěna v úrovni budoucí dlažby v centrální ose Náměstí ve Valašském Meziříčí, od sochy sv. Floriána k mariánskému sloupu a obsahovala celkem min. 30 a max. 40 milníků.
- Stopy T.G. Masaryka byly umístěny v úrovni budoucí dlažby v jihozápadní části Náměstí ve Valašském Meziříčí před domem č.p. 70 ( v komunikaci pro pěší) a jejich celková plocha byla 0,25 m2 ( +10%). Stopy T. G. Masaryka by měly upomínat na osobní návštěvu T. G. Masaryka ve Valašském Meziříčí u příležitosti jeho zvolení poslancem do říšské rady za volební obvod valašských měst. Jeho návštěvu připomíná fotografie TGM s občany pořízená dne 23. 05. 1907 před domem č.p. 70 na Náměstí. Proto i stopy TGM budou umístěny před tímto konkrétním domem, nejlépe v pozici, ve které stál tehdy i samotný TGM – s nohami mírně od sebe – zmíněný snímek je přílohou této výzvy.
- Časová osa i Stopy T.G. Masaryka dlouhodobě odolávaly času, povětrnostním vlivům, mechanickému opotřebení (zejména chůze, žvýkačky, vosk, rachejtle) a vandalům, zároveň výše uvedené musí být snadno čistitelné běžnými čisticími prostředky.

Všechny tyto požadavky je účastník povinen zapracovat do své nabídky a vybraný dodavatel je povinen tyto požadavky i dále zohledňovat při provádění díla dle smlouvy. Předloží-li účastník nabídku, jež nebude splňovat výše uvedené parametry, bude účastník z výběrového řízení vyloučen.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (200.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 939 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídku lze podat osobně v pracovních dnech Po, St v době od 8:00 do
11:30 hodin a od 12:00 do 17:00 hodin, Út, Čt, Pá v době od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:00 do 13:30 hodin na podatelně zadavatele – Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí4, nebo zaslat na adresu – Městský úřad Valašské Meziříčí, Oddělení právní MěÚ, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy