Veřejná zakázka: Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 67
Systémové číslo: P21V00000023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.11.2021
Nabídku podat do: 29.11.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování dopravní a technické infrastruktury pro budoucí obytnou zástavbu v místní části Juřinka. Stavební práce budou realizovány dle projektové dokumentace „Technická infrastruktura pro plochu bydlení v k.ú. Juřinka“ zpracované Ing. Janem Hladišem, se sídlem nám. Svobody 1317/19, 769 01 Holešov, IČO: 04283821, a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou přílohou zadávací dokumentace.

Rozsah předmětu veřejné zakázky je tvořen následujícími stavebními objekty:
 SO 01 – Příprava území
 SO 02 – Komunikace, chodníky a zpevněné plochy
 SO 03 – Prodloužení vodovodního řádu
 SO 04 – Splašková kanalizace
 SO 05 – Dešťová kanalizace
 SO 06 – STL plynovod
 SO 07 – Veřejné osvětlení
 SO 08 – Dětské hřiště

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 699 466 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy