Veřejná zakázka: Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a chodníky na ul. Krásenská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 78
Systémové číslo: P22V00000005
Datum zahájení: 04.02.2022
Nabídku podat do: 21.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a chodníky na ul. Krásenská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: " Společný pás pro cyklisty a chodce na ul. Záhumení a chodníky na ul. Krásenská ", dle projektové dokumentace zpracované společností via-pds s.r.o., se sídlem Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO: 057 62 669 a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace upravuje šířkové uspořádání na místní komunikaci ul. Záhumení a ul. Krásenská. Na ul. Záhumení bude vybudována nová stezka pro chodce a cyklisty, přičemž bude komunikace pro provoz motorových vozidel zjednosměrněna. Na ul. Krásenská budou doplněny chybějící chodníky podél stávajícího oplocení po obou stranách komunikace.
Společná stezka pro chodce a cyklisty bude š. 2,50 m. Chodníky budou min. š. 2,0 m. Jízdní pás bude min. š. 3,0 m.

Předpokládaný termín zahájení plnění: do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy
Předpokládaný termín dokončení a předání veřejné zakázky: nejpozději do 180 kalendářních dnů od zahájení plnění.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 433 664 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)
Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na: https://valasskemezirici.ezak.cz/manual.html.
Účastníci jsou povinni provést registraci v elektronickém nástroji za účelem podání nabídky a komunikace se zadavatelem.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky