Veřejná zakázka: Projektová dokumentace „Stavební úpravy budovy Zašovská 100 (K1), Valašské Meziříčí“ metodou BIM

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 231
Systémové číslo: P24V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2024-013392
Datum zahájení: 27.03.2024
Nabídku podat do: 30.04.2024 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Projektová dokumentace „Stavební úpravy budovy Zašovská 100 (K1), Valašské Meziříčí“ metodou BIM
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky: „Projektová dokumentace „Stavební úpravy budovy Zašovská 100 (K1), Valašské Meziříčí“ metodou BIM je vypracování:
- dokumentace pro vydání společného povolení, včetně geodetického zaměření, zjištění a zákresu trasy stávajících inženýrských sítí a doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu stávajícího stavu, provedení sond,
- stavebně technický průzkum
- diagnostický průzkum skeletu a stávajících nosných konstrukcí budovy za účelem zjištění stavu nosných konstrukci, ověření tříd materiálů nosných konstrukcí a stanovení průměrů rozložení výztuže nosných železobetonových prvků, atd..
- vypracování dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele,
- inženýrská činnost a vyřízení potřebných povolení dle stavebního zákona,
- vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- autorský dozor stavby

Předmětem veřejné zakázky tedy je
- zhotovení informačního modelu stavby;
- vyhotovení a pravidelná aktualizace Plánu realizace BIM (BEP) (zadavatel požaduje předložit v rámci nabídky)
- vypracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby jejích generováním z digitálního informačního modelu v souladu s vyhotoveným Plánem realizace;
- zajištění potřebných průzkumných prací, posudků, studií a měření nutných pro získání povolení záměru
- obstarání potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů nutných pro získání povolení záměru
- vypracování závěrečné hodnotící zprávy o realizaci BIM hodnotící pilotní projekt se zaměřením na (max. 5 stran A4):
- přílohy smlouvy o dílo (zejména; o datový standard; o klasifikační systém; o tvorbu informačního modelu; o přípravu podkladů pro rozpočet; - to vše v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze zadávací dokumentace.

Součástí plnění je rovněž zajištění 10 přístupů do společného datového prostředí (dále jen “CDE“), a to na dobu do ukončení realizace díla.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 400 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy